VOOR HETE VUREN STAAN

Wij zijn er van overtuigd dat iedere organisatie gezond te maken én te houden is. In die situatie is de organisatie bestand tegen een plotselinge crisis en tegen zware stormen op de lange termijn.

De kracht van duurzaam managen
Steeds weer ervaren wij dat een belangrijke pijler waar een gezonde organisatie op steunt het ‘duurzaam managen’ is. Wat betekent dat een ieder vanuit eigen overtuiging en verantwoordelijkheid samenwerkt met anderen om gezamenlijk gedeelde ambities en doelstellingen te bereiken. Dat betekent voor ons als interim managers en consultants dat wij werken vanuit het perspectief dat de organisatie zo optimaal mogelijk vanuit eigen kracht opereert. Hoe moeilijk de situatie ook kan zijn, juist dan helpen wij graag! Wij zijn er trots op wanneer u de situatie van duurzaam managen bereikt en vanuit een gezond klimaat met uw eigen mensen nieuwe successen kunt nastreven.

Gezamenlijke aanpak
Enforz helpt mee aan het ontwikkelen en bouwen van gezonde organisaties. Ook op momenten dat vuren hoog oplaaien, grip op de situatie verloren dreigt te gaan of extra grip hard nodig is. Onze versterking bestaat er uit dat wij, samen met u als klant, de situatie analyseren en een concreet en pragmatisch plan van aanpak opstellen om dat vervolgens ook uit te voeren. Soms met stevige interventies, maar altijd werkend vanuit de beginselen van duurzaam managen. Zo helpen wij u terug in uw kracht.