Specialisme

GEZONDE ORGANISATIES BOUWEN

Executive interim management en consultancy
Enforz wordt vaak ingeschakeld als zaken onder druk staan. Het is dan logisch dat men wil dat Enforz snel, stevig en kundig intervenieert. Indien nodig zetten we gespecialiseerde projectteams in. Ook wanneer er tijdelijk een tactische of strategische sleutelpositie vacant is, zonder dat er sprake is van dringende andere problemen, kan Enforz helpen door het inzetten van ervaren individuele interim managers en consultants.

Recovery, transitie en bedrijfsopvolging in het MKB
Als een (MKB) bedrijf of instelling in zwaar weer terecht komt of een forse strategische koerswijziging is aan de orde en Enforz wordt ingeschakeld, is onze eerste prioriteit zorg te dragen voor grip op de zaak. Dat doen we door snel te schakelen met alle relevante actoren. Maar ook in een crisissituatie kijken we vooruit en leggen de basis voor een robuust, stabiel en gezond klimaat.

Verder helpt Enforz bedrijven met opvolgingsvraagstukken. Samen met de ondernemer ontwerpen we een meerjarige exit strategie en we zorgen ervoor dat de opvolging verstandig verloopt.

Enforz werkt met specialisten die veel ervaring hebben met specifieke aspecten van bedrijfsopvolging, overnames, fusies, faillissementen, surseances, financiering, private equity, e.d. Ten slotte beschikken wij over een groot netwerk aan gespecialiseerde (interim) ondernemers, die wij inzetten als ‘handen-aan-de-ploeg’, co-ondernemer of eindverantwoordelijk interim directeur.