AANPAK

KRACHT ONTWIKKELEN

Duurzaam
Onze bedrijfsnaam zegt het al: Enforz staat voor het ontwikkelen van kracht. Daarmee brengen wij organisaties in een situatie om door te ontwikkelen, verder te komen; stappen te zetten naar nieuw perspectief. En verkeert uw organisatie in zwaar weer, dan bouwen we samen aan structuren die garant staan voor een gezond bedrijfsmatig klimaat. Duurzaam managen vormt daarbij voor Enforz een belangrijke pijler om voor lange termijn gezond en succesvol te opereren. Een gezond bedrijf is stabiel, weerbaar en toekomstbestendig.

Stevige interventies en zelf doen
Enforz is vanaf het begin gefocust op de kern van de problemen. De inzichten, verkregen door het maken van analyses, vormen de basis van het plan van aanpak. Uiteraard bevat dit helder geformuleerde doelstellingen.

Resultaten behalen u en wij samen. Enforz kan daarbij als breekijzer fungeren: via stevige interventies of door de inzet van specialistische expertise. Dat kan in teamverband of met tijdelijke versterking van een individuele specialist. Een belangrijke component van onze aanpak is ‘de klant die meedoet’. Wij hebben namelijk ervaren dat het succes van nieuwe werkwijzen, methodes of systemen alleen dan optimaal gewaarborgd is. Ook dat is onderdeel van duurzaam managen.