BLOG | Peter Reijns

21st century skills


Onmisbare bundel vaardigheden voor de ondernemer van de toekomst.
Het tijdperk, waarin “het weten” minder belangrijk is geworden, is aangebroken. Het is een tijdsgewricht waarin we samen een weg vinden vol mogelijkheden en oplossingen voor problemen of verzinsels. ’Creationists make it sound as though a ‘theory’ is something you dreamt up after being drunk all night’ (Isaac Asimov). Ben jij futureproof? Op basisscholen wordt hard gewerkt om onze kinderen futureproof te maken. Dat gebeurt onder het label ’21-ste eeuwse vaardigheden’. Ik noem er een paar: onderzoekend, kritisch denken, creativiteit, probleemoplossend vermogen, samenwerken.

Zonder de vaardigheden uit te diepen, kun je wel stellen dat dit bij uitstek vaardigheden zijn van ondernemers. Het onderwijs verlegt dus haar aandacht naar het opleiden van ondernemers! Top! Want in een toekomst waar hoog-tempo-veranderingen aan de orde zijn, de samenleving complexer wordt en door globalisering ontmoetingen met andere culturen een verrijking betekenen, komt het steeds meer aan op jezelf. Dat wil zeggen hoe jij je verhoudt tot je omgeving en wat jij daarmee doet. Jouw eigen verantwoordelijkheid in gezonde balans met het groter geheel. Eerder schreef ik al eens over een zwermend bestaan, waarin je verbanden legt met anderen die vervliegen en vervolgens opgaan in andere verbanden. Een fantastische toekomst !

Ondernemers voelen zich thuis in zo’n wereld. Zo’n wereld heeft behoefte aan 21-ste eeuwse ondernemers. Enforz is een ondernemend interim management bureau, dat zijn ondernemers-skills elke dag inzet om klanten vooruit te helpen, vooral als het wat tegen zit. En ons geloof en bezieling op het gebied van ondernemerschap zetten we in het bijzonder in om ondernemerschap bij de jeugd te laten ontluiken. Daarom koesteren we al jaren ons programma ’Masterclass Ontluikend Ondernemen’ voor de basisschool. En zijn we trots op de ruim 300 kinderen die dit jaar hebben meegedaan aan het programma. 300 Kinderen die een nieuwe toekomst ontluiken. Voor henzelf; en voor ons allemaal.

4 juni, 2017