INTERIM | opdracht

BEDRIJFSVOERING BOUWEN


Voor een nieuw opgerichte shared service organisatie moest een interim directeur de bedrijfsvoering optuigen. In een paar jaar groeide de organisatie van tientallen medewerkers tot een paar duizend door allerlei vormen van organisatie-samenvoegingen.
De directeur realiseerde een bedrijfsvoering organisatie van ruim honderd medewerkers. Belangrijke deelopdrachten bestonden uit fusie en integratie van overgenomen organisaties en het realiseren van verbeterprogramma’s die door toezichthouders waren vereist. Waarbij kwaliteitsverbeteringen in de sturing en verantwoordingsprocessen centraal stonden maar ook het verbeteren van vertrouwensrelaties met stakeholders aan de orde was.

9 juli, 2018