EXPERTISE | onze opdrachten

Compliance


Het bestuur van een omvangrijke overheidsorganisatie heeft na de reorganisaties van afgelopen jaren onvoldoende grip op de vraag of voldaan wordt aan specifieke wet en regelgeving. Er moeten snel eerste inzichten gegeven worden en een masterplan moet worden opgezet om in enkele jaren de grip op voldoende niveau te krijgen. Een expert van buiten zal dit gaan doen. Iemand die in staat is door de gehele organisatie heen een netwerk van relevante actoren te bouwen en vertrouwen te winnen: van strategisch top tot aan de werkvloer. Die in staat is op het gevoelige dossier verstandige stappen voorwaarts te zetten en gestaag eigen medewerkers voldoende competent kan krijgen ten aanzien van het thema, op de diverse echelons. Er zijn conform het plan nieuwe richtlijnen opgesteld, processen ingericht, verantwoordelijkheden belegd, dashboards ontwikkeld. Verbeteringen zijn gerealiseerd en geborgd binnen de organisatie.

9 juli, 2018