EXPERTISE | onze opdrachten

Jaarwerk proces


De Gemeente had enkele reorganisaties achter de rug waardoor de P&C-processen niet meer adequaat verliepen en de P&C-producten verlaat en kwalitatief onder de maat werden opgeleverd. Het senior management voorzag dat het jaarwerk niet meer tijdig kon worden opgeleverd en schakelde een interim manager van Enforz in.

De interim manager stelde een zakelijk plan van aanpak op, huurde additionele expertise in en haalde uiteindelijk alle deadlines. De opdracht werd in nauwe samenwerking met de opdrachtgever uitgevoerd, opdat ingezette verbeteringen optimaal geborgd konden worden in de staande organisatie.

Het aantal additionele inhuurkrachten werd vanaf de zomer gestaag afgebouwd en waar nodig vervangen door nieuwe medewerkers. De interim manager stelde een vervolgplan op voor de doorontwikkeling van de P&C cyclus. De resultaten van dat plan zijn na ruim een jaar opgeleverd. De opdracht duurde in totaal een kleine twee jaar.

9 juli, 2018