VENTURING | case

POST ACQUISITIE + MBI


Een investeerder kocht een MKB bedrijf dat in een pre-faillissement fase was beland. De idee was het bedrijf te redden van de ondergang; de investeerder zag nog veel potentieel. De oprichters-eigenaren waren ras ondernemers en kenden hun markt als hun broekzak. De zakelijke kant van het bedrijf was verwaarloosd en dat veroorzaakte dat er geen zicht was op zaken als: waar wordt omzet uit gehaald; wat zijn de contributie-marges van productgroepen; etc. Stuurinformatie ontbrak en het afleggen van verantwoordingen kende achterstanden. Bij een te klein aantal individuen lag te veel kennis en bevoegdheden. De investeerder wilde orde op zaken stellen en zette een stevige directeur, een van zijn eigen mensen, op het dossier.
Een interim manager van Enforz kreeg de opdracht om het financieel dossier op orde te brengen. Door de ingezette professionalisering ontstond druk bij enkele medewerkers die niet voldoende pasten binnen de vernieuwde organisatie. Bij hun plotselinge vertrek werd opnieuw een beroep gedaan op Enforz om direct met specialisten bij te springen.
De CEO, interim manager en de investeerder zijn na enige tijd om tafel gaan zitten en hebben gesproken over de toekomst van het bedrijf. De CEO en interim manager hebben het bedrijf vervolgens overgenomen.

9 juli, 2018