INTERIM | opdracht

STRATEGISCH CONTROL


De complexe ICT organisatie vergt veel van het senior management. De ontwikkelingen gaan snel en er zijn bovendien verschillende reorganisaties en samenvoegingen achter de rug. Er werken nu een paar duizend man en er is steeds meer behoefte aan een strakke sturing, beheersing en verantwoording. Er is onvoldoende aangehaakt op het bovenliggend strategisch niveau waar vragen gesteld worden over het tempo van ontwikkeling, meerjarige financiƫle ontwikkelingen, succes- en faalfactoren, risicokaart en risicomitigerende maatregelen. De controlfunctie dient hierin een voortrekkersrol te gaan vervullen. Daarbij is de wens dat een netwerk wordt opgebouwd van strategische stakeholders en dat bij hen vertrouwen ontstaat in de koers en ontwikkelingen van de ICT organisatie.
Een van de thema’s blijkt de sturing op projectgelden en uren versus beheersbudgetten. De governance is daar niet op ingericht en verstoort in ernstige mate de relatie tussen de echelons. Discussies gaan al tijden niet meer over de strategisch thema’s maar over ‘wat waar is en niet waar’ en definities van zaken.
Enforz krijgt de opdracht om de strategische control op te zetten, waarbij aandacht gegeven wordt aan bovenstaande vraagstukken.

9 juli, 2018