INTERIM MANAGER | profiel

CEO OF EINDBAAS ?


Eindbaas, algemeen directeur, CEO. What’s in a name. Zij of hij is eindverantwoordelijk voor het bedrijf. In het MKB vaak ook de ondernemer, DGA en meer. Hét profiel van de eindbaas bestaat daarom niet en het zal per situatie sterk verschillen welk type eindbaas er nodig is.

Toch zijn er wel degelijk kwaliteiten en of eigenschappen te duiden die de eindbaas op C-level in z’n algemeenheid typeren:

 • Groot durven denken en in kansen denken, creatief en ambitieus zijn.
 • Strategisch denken en handelen. Bepalen van visie, missie en doelen en het ontwikkelen en realiseren van de bedrijfsstrategie.
 • Leidinggevende kwaliteiten.
 • Een team kunnen samenstellen, ontwikkelen, optimaliseren en motiveren dat in staat is de strategie te realiseren.
 • Een goede dosis zelfvertrouwen en overtuigingskracht.
 • Besluitvaardig zijn, met een gezond balans tussen situationeel versus strategisch reageren.
 • Durf hebben om risico’s af te wegen en te nemen.
 • Impact durven hebben.
 • Invoelings- en luisterend vermogen. Communicatief vaardig.
 • Het vermogen om succesvol te netwerken.
 • Extern vertegenwoordigen van het bedrijf.
 • Het vermogen te incasseren, volharden, op te staan.
 • Een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel en integriteit.

De eindbaas ad interim versterkt de organisatie uiteraard tijdelijk en zal in veel gevallen een specifieke opdracht meekrijgen die weer specifieke competenties van de interim professional vergen. Als interim professional heb je als kwaliteit dat je je snel eigen kunt maken in de specifieke situatie, kunt schakelen in netwerken en tussen echelons. Je kunt focussen, scherp analyseren en stevige interventies durft in te zetten. Soms zijn interventies nodig die niet voor alle betrokkenen sympathiek lijken of zijn; soms werkt een zachte hand juist helend. Enforz heeft als perspectief voor ogen om een gezond ondernemende organisatie te realiseren in co-productie met betrokkenen. Wat daar voor nodig is en hoe daar te komen is ‘het oog van de meester’,  vergt vakmanschap en vooral ook respect voor elkaar en hart voor de zaak.

19 december, 2019