ONDERNEMER SKILLS

DE ONDERNEMERSTAFEL


Herkent u de kracht van ondernemer skills? Wilt u ook het ondernemend vermogen van uw organisatie versterken? Ook op zoek naar een inspirerende manier om daarmee aan de slag te gaan? Dan is de ondernemerstafel misschien ook iets voor u.

De ondernemerstafel is er niet alleen of per se voor het bedrijfsleven, het MKB, het familiebedrijf. Het ‘ondernemend vermogen’ is niet het exclusieve domein van het bedrijfsleven. Ondernemend vermogen gaat over skills die relevant zijn voor alle Nederlanders. Het is daarom dat de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken en Klimaat de handen ineenslaan (verbinding ondernemer skills en 21e -eeuwse vaardigheden en het ontwikkelen van ondernemerschapsonderwijs). Het is daarom dat de EU studies verricht naar het belang van ondernemer skills en hoe dat bijvoorbeeld in ondernemerschapsonderwijs vorm te geven (zie het EntreComp Framework)

Dáárom dus ‘de ondernemerstafel’, met ondernemers onder elkaar. Het gesprek gaat over kansen zien, kansen benutten, inspirerende strategieën, collega’s met bezielende energie, hoe een onbereikbaar ideaal werd gerealiseerd. De ondernemerstafel is voor het duiden van perspectieven die energie bundelen. Het is de tafel waar ondernemend vermogen wordt ontwikkeld tot een oerkracht, vaak irrationeel voor velen maar zo voelbaar voor ondernemers. De ondernemerstafel waardeert en stimuleert ‘founders mentality’, waarbij het experiment centraal staat. In het experiment gaan we aan de slag met ondernemer skills, zoals zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid, kritisch en creatief vermogen, oplossend vermogen, vallen-en-opstaan, volharden, samenwerking aangaan, veranderen en eindigen en meer. Het experiment is bedoeld om uit je comfort zone te komen en vanuit nieuwe ervaringen en perspectieven te redeneren en vooral te komen tot actie. Want ondernemers durven doen!

Het ontwikkelen van ondernemend vermogen is relevant voor iedereen. Voor de ambtenaar, leerkracht en managers van zorginstellingen. En voor leerlingen en studenten. Ook voor de zoon/dochter die het familiebedrijf gaat overnemen of het senior management dat klaargestoomd wordt voor de management buy out.

De ondernemerstafel kan ook voor u een inspirerende aanwinst zijn. Het staat enerzijds symbool voor de kracht van ondernemers en heeft anderzijds met de tafel een concrete plek. Samen met u zoeken wij de juiste tafelbezetting en betekenis. Als impuls of als blijvend kloppend hart.

Meer weten? Voor een gesprek als ondernemers onder elkaar kunt u contact opnemen met Peter Reijns (+31653378724 of peter.reijns@enforz.nl).

8 oktober, 2019