INTERIM MANAGER | profiel

TROUBLESHOOTER


Iemand die opstaat en de richting wijst als zaken onder druk staan. Die problemen die anderen niet meer kunnen oplossen, onderzoekt en oplost.

Een troubleshooter heeft een pragmatische instelling en weet concrete omstandigheden en feiten op momenten van hoge druk te duiden. Hij blijft helder denken, heeft het einddoel scherp voor ogen, ziet en vindt de orde in chaos en weet zaken terug te brengen tot de essentie van wat echt nodig is om de problemen op te lossen.

Ook is hij in staat om de mensen met en voor wie hij werkt te overtuigen dat je samen het doel kunt halen en weet zo vasthoudendheid en de samenwerking te stimuleren. Het is iemand die een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en invoelingsvermogen heeft en dat in juiste balans weet te brengen met de vaak stevige interventies waar de situatie om vraagt. De problemen waar de troubleshooter mee wordt geconfronteerd vergen verder de nodige creativiteit, improvisatie- en uithoudingsvermogen.

15 december, 2019