MKB | Conjunctuurklok

WOLKEN VOOR DE ZON


 

Periodiek publiceren wij berichten van ‘De Staat van het MKB’, waaronder die inzake de MKB-conjunctuurklok en het jaarbericht. De MKB-conjunctuurklok is door het CBS ontwikkeld in het kader van het programma De Staat van het MKB in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en het Nederlands Comité voor Ondernemerschap. Het Jaarbericht is een uitgave van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap, in nauwe samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), wetenschappers en andere experts.

MKB CONJUNCTUURKLOK – 4e KWARTAAL 2019
Het economisch beeld van het MKB is in het vierde kwartaal 2019 in vergelijking met het derde kwartaal minder positief geworden. Stonden in het derde kwartaal nog drie van de twaalf indicatoren er uitgesproken positief bij, in het vierde kwartaal was dit bij geen enkele indicator meer het geval. Alle indicatoren geven nu een afname aan ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Lees verder op conjuctuurklok.

DE STAAT VAN HET MKB – JAAROVERZICHT 2019
‘Onze analyse leidt tot de oproep aan ondernemers en overheid om werk te maken van investeren: investeren in bedrijven én investeren in mensen. Deze oproep is nu actueler dan ooit. De Troonrede van 2019 bevat een ‘winstwaarschuwing’, die dwingt tot nadenken over de vraag hoe Nederland in de toekomst zijn geld verdient en een land met goede voorzieningen kan blijven. In dit perspectief is ook dit Jaarbericht te lezen.’ Zie verder: jaarbericht.

9 januari, 2020