ENFORZ | nieuwsbericht

Privacy Statement vernieuwd


ENFORZ heeft zijn Privacy beleid en statement vernieuwd, zodat het nog beter te begrijpen is, transparanter is en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 in werking treedt. Hieronder volgt een korte samenvatting van de wijzigingen die wij hebben doorgevoerd:

  • In ons Privacy beleid vindt u recente wijzigingen in de wetgeving voor gegevensbescherming terug.
  • Wij verschaffen meer duidelijkheid over de manier waarop wij uw informatie verzamelen, opslaan en verwerken.
  • Wanneer u met Enforz samenwerkt, verzamelen en verwerken wij bepaalde gegevens uitsluitend met uw toestemming.
  • Wij zullen voor zover relevant aan partijen met wie wij samenwerken vragen zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens die wij in het kader van onze dienstverlening aan hen verstrekken en de manier waarop zij onze informatie verzamelen, opslaan en verwerken.
  • Het bijgewerkte Privacy beleid gaat op 25 mei 2018 in en het privacy statement is te vinden op onze website. Als u met Enforz na 25 mei 2018 samenwerkt, doet u dat volgens het nieuwe Privacy beleid.
  • Wij informeren u graag nader op uw verzoek of zullen u benaderen in geval van specifieke omstandigheden of relaties.

AVG transitie realiseren met Enforz
Enforz helpt bedrijven bij het voldoen aan de AVG. Samen met ons specialisten netwerk helpen wij organisaties de AVG procedureel, juridisch en beveiliging-technisch te verankeren. Indien u twijfelt of uw organisatie (helemaal) aan de AVG voldoet, kunnen wij samen met u een scan doen waaruit eventuele tekortkomingen naar voren komen, dat als basis kan dienen voor een verbeterplan.
Neem gerust contact op met Hans Broekhuisen (+316 8101 5156 of hans.broekhuisen@enforz.nl), Managing Consultant Enforz en Functionaris voor de Gegevensbescherming, voor een oriënterend gesprek.

5 mei, 2018