BLOG | Peter Reijns

GEZOND ONDERNEMENDE ORGANISATIE ?


Enforz helpt gezond ondernemende organisaties bouwen. Vooral wanneer zaken onder druk staan of van de rails zijn gelopen ondersteunt Enforz. Enforz Interim doet dat door het versterken van organisaties met senior ondernemende interim managers die helpen te ordenen, structureren, managen. Daarbij hebben wij bij als ons werken hetzelfde einddoel voor ogen: een gezond ondernemende organisatie. Maar wat is dat voor Enforz, een gezond ondernemende organisatie?


Kernachtig: kenmerken van een gezond ondernemende organisatie.

 

ER IS EEN PLAN

  1. De toegevoegde waarde is betekenisvol voor de samenleving
  2. De betekenis is als ambitie beschreven, gedeeld en gedragen door alle stakeholders
  3. Langetermijn doelen zijn SMART, leidend en realiseren de ambitie
  4. Er is dynamiek en veerkracht in betekenisgeving, ambitie, doelen

 

ER IS EEN TEAM

  1. De zelfredzaamheid, de eigen verantwoordelijk, het initiatief, het creatief en oplossend vermogen zijn sterk ontwikkeld
  2. Het samenwerken en het verbindend vermogen zijn sterk ontwikkeld, waarbij de kernkwaliteiten van ieder worden gerespecteerd, optimaal benut en waarbij het geheel alle noodzakelijke kernkwaliteiten bevat
  3. Het lerend vermogen is sterk ontwikkeld; met en naar elkaar en voor ieder zelf
  4. De toegevoegde waarde wordt fair toegerekend aan alle stakeholders

 

ER IS REALISATIE VERMOGEN: het team realiseert het plan

  1. De organisatie, de mensen, hebben een sterk ontwikkeld actiegerichtheid tav het realiseren van de doelen resp. de ambitie en hanteren een krachtig PDCA-cyclus
  2. Fouten zijn als brandstof voor ontwikkeling. Successen worden gevierd.
22 januari, 2020