VENTURING | Startups

HET STARTUP PROCES


Enforz Venturing ontwikkelt maatschappelijke en business opportunity’s tot operationele businesses met als perspectief: gezond ondernemende organisaties.

Om te komen van business ideeën tot startups kent Enforz een proces, waarbij Enforz in beginsel de rol van proces-regievoerder vervult. Het proces kent de stages (fasen): 0 – 1 t/m 4 – 5.

In stage 0 wordt een Venture Team samen gesteld, bestaande uit relevante deskundigen en stakeholders. Het samenstellen van het Venture Team is een delicaat proces waarin vertrouwen en vertrouwelijkheid belangrijke factoren zijn. Enforz werkt met een Startup-Paper waarin de afspraken met betrokkenen zijn beschreven, inclusief geheimhouding, en dat gedurende het Startup proces wordt aangevuld en aangepast. In stage 0 wordt onder meer gekeken naar rollen, (team) competenties, belangen. In het verdere verloop van het Startup proces kan de samenstelling van het Venture Team wijzigen. Wanneer nog onvoldoende duidelijkheid is over het idee in stage 0, wat relevant kan zijn voor de samenstelling van het Venture Team, kan het zijn dat in stage 0 gestart wordt met een enkele initiatiefnemer. De volgende 4 stages zijn: Idea > opportunity > ready to start > startup. En tenslotte is er stage 5: becoming Company.

Enforz initieert startups en is betrokken bij initiatieven van derden. De rollen die wij vervullen kunnen per startup verschillend zijn: co-ondernemer, procesbegeleider, interim manager, integrator, consultant. Wilt u meer weten, een startup samen met Enforz initiëren of betrokken zijn bij een van onze startups? Neem dan contact op met Peter Reijns (06 5337 8724 / peter.reijns@enforz.nl).

STARTUP proces

Stage 0: Venture Team


Stage 1: The Idea
Visualize
Enounce
Targeting
Promising idea

Stage 2: Business opportunity: proof
Talented Team?
Meaningful solution?
Billable & Profitable?
Business opportunity plan

Stage 3: Get ready to Startup
Talented Team
Timing & market
Technology & all
Money, means & monkey’s
The Startup execution plan (The Pitch)

Stage 4: Startup
> Build <> Proof <> Learn <

Stage 5: Becoming Company
Team > plan > execute

18 december, 2019