BLOG | Peter Reijns

Een sterk ondernemend NL


Nederland moet ondernemender worden. Omdat tal van ontwikkelingen op het gebied van onze samenleving sneller gaan, complexer worden, disruptiever zijn. Omdat landen om ons heen in een ongekend hoog tempo ontwikkelen en wij achterop geraken. Omdat baangaranties illusies geworden zijn. Omdat vergrijzing nieuwetijdse antwoorden vergen.

Op snelheid komen

Pudong, een district van Shanghai, is in korte tijd uitgegroeid tot een enorm Chinees financieel en handelscentrum. Enkele jaren geleden bezocht ik Shanghai en zag op een tentoonstelling hoe snel de groei in krap 20 jaar is geweest. De Shanghai Tower is in 7 jaar ontwikkeld en is met 632 meter het hoogste gebouw van China. Daarnaast zijn in diezelfde tijd tal van woon- en kantoortorens verrezen in Pudong. Alles wijkt voor groei. Niet morgen. Maar nu. Pudong heeft een Holland Village; dat Holland toch!

Eindhoven heeft vol trots in 2018 het ‘nieuwe’ station geopend, dat wel een opknapbeurt kon gebruiken na ca 50 jaar. Hoe vernieuw je een station zodanig dat het met moderne voorzieningen voldoet aan de eisen van de tijd, past bij de stad en tegelijkertijd de oorspronkelijke uitstraling blijft behouden? Dat vraagt om een slim ontwerp, oog voor detail en gevoel voor sfeer. De architecten lichten onder meer de verwijdering van een toiletblok, de nieuwe leuning van een trap en een likje verf in een filmpje toe. 75.000 reizigers per dag! De Transrapid, Maglev, gaat in Shanghai 431 km/hr. De metro in Shanghai vervoert dagelijks ca 10 miljoen reizigers. Als je de snelheid van de ontwikkeling van de metro in Shanghai ziet op internet, is dat bewonderenswaardig en angstig tegelijk; 20 jaar geleden had Shanghai slechts één metrolijntje.

Mijn overtuiging is dat ondernemerschap een belangrijk element is om mee te blijven doen in de ontwikkelingen in de wereld. Ben je speler of toeschouwer; bepaler of overkomt het je? Enforz helpt mee, samen Nederland ondernemender maken. Dat doen wij door op onze opdrachten een ondernemende houding, gedrag en skills in te brengen en los te maken bij onze klanten. Ondernemerschap is immers niet voorbehouden aan ondernemers; maar is voor alle Nederlanders.

Een ondernemend Nederland

Zijn we als Nederland ondernemend? Hoe goed zijn we daarin? Een definitie luidt: ondernemerschap is de creatie van waarde door het herkennen en benutten van kansen. Ondernemerschap vergt specifieke competenties. In het onderwijs zijn zeven van de elf 21first-century-skills, te typeren als ondernemende skills: zelfregulering, kritisch denken, creatief denken, samenwerken en communiceren, sociale vaardigheden en probleemoplossend vermogen.

In deze serie blogs over ondernemerschap ga ik in op de stand van het ondernemend vermogen van Nederland. En belicht ondernemende competenties op praktische en ondernemende wijze.

Ondernemerschap skills: zelfregulerend vermogen

Het gaat bij zelfregulerend vermogen op de eerste plaats over jezelf. Neem jij verantwoordelijkheid voor jezelf? Ken je jezelf en je kwaliteiten en geloof je in jouw kwaliteiten? Hoe verhoud jij je t.o.v. je omgeving: kijk je? Luister je? Heb je een externe oriëntatie? Ben je kritisch en nieuwsgierig genoeg om vraagtekens te plaatsen en actief na te denken? En kun je dat vertalen naar marktkansen, invulling van behoeften en toegevoegde waarde voor jou en anderen? Ben je daarvoor voldoende creatief? Zie je verbanden en herken je patronen? Het gaat om het heft in handen nemen en niet klakkeloos aanwijzingen of voorschriften volgen. Daarvoor is het nodig zicht te hebben op de eigen doelen, motieven en capaciteiten.

Bij de opdrachten die ik als ondernemende interim manager van Enforz uitvoer formuleer ik voor de klant niet zomaar even snel zijn opdracht aan ons, omdat dat best wel een lastig werkje kan zijn. Ook zal ik niet snel met een studeerkamer oplossing komen of even het Plan van Aanpak opstellen en in het directieberaad de goedkeuring ophalen om aan de slag te gaan. De klant zal het zelf moeten doen en kunnen en willen. De organisatie moet zelf in staat zijn een transitie te realiseren. En dat begint eigenlijk altijd met de wil en bereidheid om zelf in actie te komen, iets te doen om zaken te veranderen. Intrinsieke motivatie dus. Niet omdat de baas wil; maar omdat jij zelf ziet en begrijpt dat verandering nodig is.

Het betekent dat je (beter) leert kijken en luisteren. Aandacht hebt voor hetgeen er gebeurt, bij jou, je concurrent, je omgeving. Het betekent dat je jezelf begrijpt in de context van een groter geheel en of en wat je veranderen moet aan jezelf. Het betekent dat je je eigen wil ontwikkelt, je mening, je ik. Dat jij er toe doet. En de ander natuurlijk ook. Dat vergt vermogen tot reflectie. Ook respect en waardering voor andere opvattingen en manieren.

Als ik gevraagd word om een organisatie te versterken, gericht op het realiseren van een transitie, vind ik het belangrijk om een proces op te starten waarin het zelfregulerend vermogen van alle betrokkenen wordt gestimuleerd. Dat is niet altijd heel expliciet, zichtbaar. Neen; soms vrij onzichtbaar en onduidelijk. Wel merkbaar omdat medewerkers uit hun comfortzone worden gehaald en bijvoorbeeld een mening wordt gevraagd over een onderwerp dat niet van hen is; of in een samenwerking worden gebracht die ze al lang uit de weg gingen. Spiegelen, reflecteren, feedback, loslaten. Transities doorspekt van maatwerk interventies mede gericht op het ontwikkelen van zelfregulering. Dat bijdraagt aan een ondernemender Nederland.

9 oktober, 2018