INTERIM MANAGER | resumé

CO-PILOT MKB


Een MKB-bedrijf verkeerde in zwaar weer en zocht een Interim Manager die op parttime basis de organisatie kon versterken. De interpreneur, in de rol van co-pilot, heeft samen met de DGA en het team een strategie- en jaarplan opgesteld en daaraan operationele acties toebedeeld. Er is veel ingezet op marketing en sales. Het was een klassiek MKB-voorbeeld waarbij de ondernemer vooral aandacht had voor zijn product en te weinig voor andere zakelijke aspecten.

De IM | interpreneur werd gekozen voor diens ervaring in het MKB als eindverantwoordelijke CEO. Een ondernemer die bij veel bedrijven de zakelijk kant heeft versterkt. Een sterk empathisch vermogen heeft en snel het echte gesprek met de DGA en diens familie kon voeren. Vertrouwen winnen en werken vanuit vertrouwen en vertrouwd gevoel zijn in deze situaties vaak enorm belangrijk. De IM heeft de taak het wankel evenwicht te vinden tussen de belangen van de ondernemer, diens familie, het bedrijf en het kapitaal. Het blijken dan zaken die er echt toe doen.

9 juli, 2018