INTERIM MANAGER | resumé

PUINRUIMER


De Interim Manager is ca 60 jaar en beoefent al enkele decennia professioneel zijn vak. Is bij grote en middelgrote publieke organisaties eindverantwoordelijke bestuurder, directeur bedrijfsvoering, eindverantwoordelijke voor afdelingen en processen, transitie- en crisismanager geweest.

Zijn opdrachten verschillen qua doorlooptijden en intensiteit. Voor een van onze opdrachtgevers hebben we hem gevraagd mee te denken over en te helpen te komen tot een werkbaar transitieplan. Er waren al diverse onderzoeken gedaan en adviesrapporten verschenen maar de vertaalslag naar het werkbaar maken ontbrak. De Interim Manager heeft vervolgens in korte tijd de diverse rapporten ‘plat’ geslagen en geholpen openingen te creëren op weg naar het gezamenlijk geformuleerd lonkend perspectief.

Een van zijn andere opdrachten betrof puinruimen in de CFO kolom, binnen een bestuurlijke omgeving. Met veel sensitiviteit doen wat echt nodig was. De financiële situatie moest transparant worden en vandaar uit bestuurlijke keuzen voorbereid worden. Doorpakken, met een stevige hand, maar ook ernstiger schade voorkomen.

9 juli, 2018