BLOG | Peter Reijns

Interpreneurs van Enforz stropen de mouwen op


” De grote veranderingen van de komende tijd onderstrepen nog eens het belang van ondernemerschap. We hebben niet alleen behoefte aan mensen die een eigen bedrijf kunnen beginnen en leiden, maar ook aan ondernemende werknemers binnen bedrijven. Het is in dit kader van belang dat mensen in Nederland zodanig opgeleid worden dat iedereen die dat wil zijn of haar ondernemende vaardigheden kan verbeteren. Een ondernemende beroepsbevolking zal een grote ‘asset’ blijken ten tijde van grote veranderingen: meer mensen zullen werk maken van de kansen die ontstaan en daar ook actiever aan helpen vormgeven”. (Nederlands Comité voor Ondernemerschap: Jaarbericht Staat van het MKB).

Enforz kan het belang van een sterk ontwikkeld ondernemend vermogen niet genoeg benadrukken. Wij vertalen dat al een half decennium in ons gratis programma voor het basisonderwijs: “de Masterclass Ontluikend Ondernemen”. Ca 1000 kinderen hebben inmiddels kennis gemaakt met ondernemerschap en start ups bedacht en er zijn zelfs die echt van start zijn gegaan.

Ook zien we het belang in van het stimuleren van ondernemende houding, kennis, vaardigheden en gedrag binnen organisaties voor medewerkers. Ondernemerschap is niet voorbehouden aan ondernemers; een ondernemender beroepsbevolking zien wij niet alleen als een waardevolle “asset”, maar als noodzakelijk kracht om pro-actief en adequaat te reageren op alle ontwikkelingen die elkaar rap opvolgen. Voor ons is dit reden met organisaties aan de slag te zijn om via workshops, trainingen, begeleiding/coaching ondernemerschap bij medewerkers te stimuleren.

Tenslotte helpt Enforz met Interpreneurs, als antwoord op de vergrijzing in het MKB en de bedrijfsopvolging-knel die steeds meer manifest wordt. DGA’s zien nog onvoldoende de mogelijkheid om met een interim ondernemer samen te zoeken naar nieuw perspectief voor het bedrijf.

Voor Enforz is een krachtig ondernemend NL niet vanzelfsprekend, maar wel hét perspectief voor een welvarend NL, waar wij maximaal op inzetten.

12 december, 2018