INTERIM | klant

DIRECTEUR IN HET VEILIGHEIDSDOMEIN


De opdrachtgever is een van de twee directieleden en verantwoordelijk voor de zakelijke kant van de organisatie. Zij werkt al vele jaren voor het bedrijf en kent de inhoud op haar duimpje. Ze is zakelijk ingesteld, maar ontwikkelt de komende jaren haar eigen zakelijke ervaring in de breedte: sturing, beheersing, verantwoording, bekostiging, ondersteunden diensten. De organisatie heeft te maken met bezuinigingen en staat voor de opdracht om met minder geld, meer en hoogwaardiger werk te doen. Een transitieplan is geschreven en aan een noodzakelijke cultuuromslag moet gewerkt worden.
De professionaliteit van de medewerkers staat centraal, maar dat is niet vanzelfsprekend. Iedereen doet er toe in zijn vak en is vooral ook zelf verantwoordelijk om die professionaliteit ten behoeve van de organisatie in te zetten, waarbij ieder zich ook verhoudt tot zijn relevante omgeving. Het is zaak dat de men elkaar helpt te komen tot verdere professionalisering en elkaar respecteert voor ieders vak. Het vergt een cultuuromslag, waar de directeur eindverantwoordelijk voor is. Een van de speerpunten betreft de doorontwikkeling van een grote groep controllers. Zij zijn wat klassiek dienstbaar aan het management waar zij aan gekoppeld zijn. De directeur wil dat de controllers een ontwikkeling in gang zetten voor zichzelf, maar het effect moet ook zijn dat het management stappen zet in hun eigen professionaliteit. Op naar level playing field!
De directeur vraagt Enforz om te helpen en we kiezen er samen voor een ontwikkel-programma op te zetten langs twee sporen: vanuit expertise op de inhoud van het controller vak; vanuit expertise op het gebied van gedragsverandering. De sporen worden pragmatisch aangepakt; want dat is wat past bij Enforz. Op basis van dagelijks werkzaamheden wordt individueel en met de groep gesproken en gereflecteerd op het vak en de relatie met het management. Uiteraard over professionaliseringsstappen. Het zet de boel fors in beweging en doet ogen openen en pijn en frustratie komt op tafel.
De directeur is ambassadeur van het programma en zit dicht op de uitvoering van het programma. Op deze wijze is het programma een co-productie tussen opdrachtgever en Enforz; precies zoals wij het graag zien.

9 juli, 2018