MCOO | winnaars 2019

Nederland nr 1 ondernemend land met Leerkids


Afgelopen woensdag was de finale van de Masterclass Ontluikend Ondernemen 2019. Dit jaar is de finale gewonnen door OBS De Zes Wielen uit Alkmaar! De kinderen bedachten het bedrijfje ‘Leerkids’, dat immigrant kinderen helpt de Nederlandse taal eigen te maken in de vorm van een game-achtige lesprogramma. In de Masterclass moet de idee-bedenker een team samenstellen en worden taken verdeeld. Ze krijgen les in het canvas model, om te komen tot een integraal ondernemingsplannetje. Daarin komen aspecten als product, klant, publiciteit en geld aan de orde. Ook moeten ze een mini-site maken op hun account van www.ontluikend-ondernemen.nl en een ‘crowdfunding’ filmpje. Met ondersteuning van het filmpje dienen ze zoveel mogelijk (fictief geld) donaties te werven. Op hun school organiseren ze zelf een presentatie. Een deskundige selectiecommissie selecteert aan het einde van het programma (dit jaar op 22 mei) 7 finalisten, die dus afgelopen woensdag door middel van een heuse pitch hebben gestreden om de Enforz Ontluikend Ondernemen Trofee 2019.

Het programma dat een initiatief is van Enforz, interim managers & ondernemers, heeft als doel het versterken van het ondernemend vermogen van Nederland door het verzorgen van ondernemerschapsonderwijs in de vorm van één programma: de Masterclass Ontluikend Ondernemen voor basisscholen. De stichting die het programma verzorgt wil hiermee een voorbeeld zijn voor anderen, bewustwording creëren omtrent het belang van een sterk ontwikkeld ondernemend vermogen en ook een concrete invulling geven aan ondernemerschapsonderwijs. Het programma is voor de basisscholen gratis om deelname zo laagdrempelig mogelijk te houden. Enkele gemeenten subsidiëren het programma en daarnaast worden financiële en materiele bijdragen verstrekt door bedrijven en zijn alle masters die de kinderen begeleiden vrijwilligers.

De masterclass stimuleert de ontwikkeling van 21e -eeuwse vaardigheden, in het bijzonder die vaardigheden die overlappen met ondernemer skills. Denk aan: zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, eigen initiatief, kritisch en creatief vermogen, samenwerken, probleem oplossend vermogen, ICT vaardigheden, communicatie en dergelijke.

Wil je ook bijdragen aan een sterk ondernemend Nederland via de Masterclass Ontluikend Ondernemen? Dat kan! Neem contact met ons op en dan praten we graag verder over onze missie: Nederland – nr 1 ondernemend land.

11 juni, 2019