BLOG | Theo Verstraten

ONDERWIJS IN ONDERNEMERSCHAP


De Ministers van Onderwijs en EZ willen het ondernemerschap in het onderwijs stimuleren, maar kampen met een aantal knelpunten:

  1. het belang van ondernemerschap wordt in de onderwijscultuur nog onvoldoende ingezien en erkend;
  2. docenten zijn onvoldoende opgeleid in ondernemerschap;
  3. er is onvoldoende direct toepasbaar lesmateriaal voor ondernemerschapsvakken beschikbaar.

Organisaties en initiatieven als Ontluikend Ondernemen, Jinc en Jong Ondernemen zijn mooie voorbeelden hoe je visie omzet in concrete aanpak en oplossingen. Waar beleidsmakers hun kracht vinden in bijvoorbeeld visieontwikkeling, zijn ondernemers als geen ander in staat om denkkracht te verbinden en om te zetten naar doe-kracht, waarbij kritisch denken, als een van de ondernemende competenties, verrijkende betekenis heeft.

Een concreet voorbeeld: bovengenoemde initiatieven zien natuurlijk de valkuilen van ‘ondernemers voor de klas’: leerkrachten hebben een gedegen didactische scholing, die de ondernemer ontbeert. Maar na kritische beschouwing en praktische vertaling blijkt dat een co-productie ook hier meerwaarde levert: 1+1 = 3. Door de praktische verbinding op micro-niveau, tussen ondernemer en leerkracht ervaart de leerkracht de kracht en kansen van een ondernemender houding en gedrag; de ondernemer ervaart ‘docendo discimus’, en overigens de kracht en kansen van een lerende houding en gedrag. En al doende ontvouwt zich een lesprogramma in ondernemerschap.

Een ander concreet voorbeeld: onderwijs – ondernemer – politiek worden zinvol en praktisch verbonden bij de Masterclass Ontluikend Ondernemen. In afstemming met de gemeente Zaanstad wordt getracht scholen in aandachtswijk Poelenburg in Zaandam te betrekken in het programma in 2019; in dergelijke wijken zie je kleinschalig lokaal ondernemerschap bruisen en dat biedt ook voor jong talent veel kansen, dat binnen de huidige onderwijscultuur onvoldoende gestimuleerd wordt.

De Masterclass Ontluikend Ondernemen daagt kinderen uit een idee voor een onderneming in een groepje uit te werken in een ondernemingsplan, hun ideeën te toetsen bij ondernemers, een promo-filmpje te maken en hun onderneming-in wording te pitchen voor een grote groep mensen. Soms ontstaan pop-ups, Tv-opnames, radio interviews of presentaties voor zalen met ondernemers of een bestuurstafelgesprek bij een gerenommeerd familiebedrijf.

Dergelijke initiatieven bieden bij uitstek kansen om ondernemerschap onder de aandacht te brengen. Het zijn op de eerste plaats zelf levende voorbeelden van ondernemerschap en daarnaast gáán zij inhoudelijk over ondernemerschap: ze dragen het uit, ze stimuleren het en ontwikkelen concreet lesmateriaal.

De staatssecretarissen kampen met knelpunten. Ondernemers gaan op weg. Samen zoekend en kritisch denkend hoe elkaar te versterken.

12 december, 2018