ENFORZ | nieuwsbericht

Werkatelier ‘AVG al op orde?’


Veel bedrijven werken qua beveiliging nog in de vorige eeuw, terwijl de risico’s met de dag toenemen. De AVG heeft gevolgen voor de communicatie, marketing en CRM-organisatie van uw bedrijf. Het grootste risico is niet de Autoriteit Persoonsgegevens en zijn boetes, maar de imagoschade bij een data-lek of data-hack. De markt gaat sowieso AVG-compliance opleggen in de keten, dus is het beter hier op voorbereid te zijn. Zo maar een paar redenen die ervoor pleiten dat uw bedrijf AVG-proof moet zijn!
Uit ervaring weten wij wat AVG betekent voor uw bedrijf en dus wat er ‘af’ had moeten zijn op 25 mei 2018, de ingangsdatum van deze nieuwe privacywet. Wellicht is uw bedrijf er nog mee bezig, hikt u er nog tegen aan of weet u eigenlijk nog niet goed waar u moet beginnen. Maar één ding is zeker: u wilt dit klusje wel degelijk geklaard hebben!
Dan helpen wij u graag door middel van een 6 uur durend werkatelier met een programma dat we geheel op uw bedrijf gaan toespitsen.

Programma werkatelier ‘Is uw AVG op orde?’
(tijdsindeling naar uw keuze, bijvoorbeeld:)
9:30 uur:    Inloop koffie/thee
10:00 uur:  Start, inleiding
10:10 uur:  Korte introductie AVG: waarom deze wet?

Er zijn allerlei oorzaken die tot de AVG hebben geleid o.a. de toename van cybersecurity-incidenten; het gevoel om niet langer controle te hebben over je eigen persoonsgegevens; de toenemende profilering en de steeds verdergaande ontwikkeling van AI (Artificial Intelligence); etc. Eerst worden de belangrijkste aspecten van de AVG geïntroduceerd, dan de implementatiestappen.

10:40 uur:  Rechten van betrokkenen, verplichtingen van verwerkers

Tegenover een toename van rechten van individuen staat een omgekeerde bewijslast aan de kant van de verwerker en aanzienlijke boetes bij overtreding. Alleszins reden om intern goed voorbereid te zijn op verplichtingen die voortkomen uit deze nieuwe wet.

11:20 uur:  Korte pauze
11:30 uur:  Implementatie-eisen aan verwerkers: hoe kunt u aan de wet voldoen?

Eisen die aan de orde komen zijn o.a. goed kijken naar de grondslag van de dataverwerking; toestemming van betrokkenen; bewaartermijnen; beveiliging; etc.

12:15 uur:  Gevolgen voor uw business model

Aan de orde komen o.a. uw CRM zal de toestemming moeten registreren; uw direct marketing, cold calling moeten aan de wet voldoen; etc.

13:00 uur:  Lunch
13:30 uur:  Welke praktische stappen zijn er te nemen, gericht op de eigen  situatie? (deel 1)
Aan de orde komen o.a. Privacy Policy; verwerkingsregister; beveiligingsmaatregelen; training personeel; etc.
14:40 uur:  Korte pauze
14:50 uur:     Welke praktische stappen zijn er te nemen, gericht op de eigen situatie? (deel 2)

Bespreken van praktijkvoorbeelden en interactieve discussie

15:50 uur:  Tips voor implementatie en samenvatting
16:00 uur:  Einde werkatelier met een drankje
Dit op maat gesneden werkatelier kan plaatsvinden op uw eigen kantoor of werkplek (in-company) of op een inspirerende locatie buiten uw kantooromgeving. Voor aanvang van het werkatelier ontvangen de deelnemers van ons het AVG-stappenplan.
Als u geïnteresseerd bent in het werkatelier ‘Is uw AVG op orde?’, neem dan contact op met Hans Broekhuisen: via e-mail: hans.broekhuisen@enforz.nl of tel. +31 6 81 01 51 56.

9 juli, 2018