Nieuws

Nieuwe man bij Enforz Stan van Nieuwland helpt MKB uit de brand

Ondernemers in het MKB hebben hun passie liggen bij het product of de dienst die ze leveren en vaak minder bij de zakelijke en financiële aspecten van het bedrijf. Die worden als minder interessant beschouwd! Daar komt bij dat in deze tijden vooral de kleinere en middelgrote bedrijven niet alleen last lijken te hebben van externe factoren zoals overheidsbeleid en globalisering, maar ook van het gebrek aan flexibiliteit van banken en andere kredietinstellingen.

Het komt niet zelden voor dat de onderneming niet goed loopt door de druk die van buitenaf wordt opgelegd. De ondernemer dient zich meer bezig te houden met het managen van het interne bedrijfsproces dan met de belangrijke zaken, de inhoud waarom hij of zij onderneemt!

Gezien deze maatschappelijke ontwikkeling signaleert Enforz Executive Interim Management uit Zaandam al een geruime tijd een toenemende behoefte aan interne herstructurering, zoals het aanpassen van interne processen of structuren, diversificatie of overdrachten van bedrijfsactiviteiten, binnen het MKB.

Reden te meer voor Enforz om Stan van Nieuwland (50) als nieuwe partner aan te trekken. Stan voelt zich in deze thematiek als een vis in het water en zal zich met name richten op transformatie en recovery processen.

Hij heeft bewezen dat hij het talent heeft om de noodzakelijke rust te bewaren, het proces te regisseren en tegelijkertijd inzichten te creëren. Dit blijkt uit zijn verantwoordelijkheid in het welslagen van de uitvoering van nationale en internationale reorganisatie- en herstructureringstrajecten, invoering van ICT/ERP-programma’s en het opzetten van shared service centra.

Stan is toegetreden voor de burning issues maar ook voor de burning ambition binnen het MKB. Als er zaken onder druk staan en er snel geschakeld moet worden in lastige, gevoelige of uitdagende situaties, dan biedt Enforz hulp via krachtig optreden en stevige interventies. Stan´s persoonlijke doel is voorkomen en genezen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Stan van Nieuwland, Enforz, tel. 06 388 27 538, stan.vannieuwland@enforz.nl

Zaandam, 22 april 2015

stanvannieuwland