Nieuws

Ontluikend Ondernemen 2018 in de steigers

Veel wensen voor verbetering bij evaluatie van programma 2017
foto evaluatie met masters
Na de spannende finale in de Stoomhal eind mei zijn we meteen aan de slag gegaan om de editie 2018 nog beter te laten worden.
Met het toenemende succes van de Masterclass groeit ook de bezetting van de klankbordgroep. Afgelopen donderdag 15 juni is deze klankbordgroep, bestaande uit masters, leerkrachten, ondernemers en andere betrokkenen (van o.a. gemeente Zaanstad) bijeen gekomen onder de bezielende leiding van de programmamanager Helen Grandiek.
Vele ideeën, wensen en suggesties zijn uitgewisseld, in de geest van de Masterclass: ‘Durf te dromen’ en ‘the sky is the limit’. Om er alvast een paar te noemen:
– Meer bedrijfsbezoeken
– Pop-up stores opzetten
– Apps en een interactief digitaal platform
– Internationaal lesprogramma
– Uitwisselingsprogramma
– Betere landelijke spreiding realiseren van deelnemende basisscholen
– Belang van ontluikend ondernemen onderstrepen m.b.t. perspectief arbeidsmarkt
Aangezien de winnaars van de afgelopen edities allemaal uit Zaandam komen, werden er al zelfs na de bijeenkomst door de andere regio’s plannen gesmeed om de Zaanse hegemonie te gaan doorbreken in 2018.
Naast ideeën en suggesties kwamen drie succesfactoren aan het licht die de Masterclass van goed tot geweldig maken:
– De gedrevenheid en de nieuwsgierigheid van de leerlingen zelf
– Een ondernemende atmosfeer in de klas en school
– Een Master, die de leerlingen kan enthousiasmeren en uitdagen
De Masterclass Ontluikend Ondernemen heeft een exponentiële groei doorgemaakt van 2 groepen in de piloteditie 2014 tot circa 65 in 2017. Inmiddels melden nieuwe scholen zich aan en zijn we al met de voorbereidingen voor 2018 aan de gang. We zijn benieuwd of we de vele wensen kunnen omzetten naar ambities.
In een volgende nieuwsbrief geven we een doorkijk op het programma voor 2018: waar gaat dit heen…?

Yan-Hoi Ng