Specialisme

GEZONDE ORGANISATIES BOUWEN

Wat betekent de AVG-wetgeving voor mijn bedrijf?

Wilt u weten of de AVG-wetgeving voor uw bedrijf geldt? Wat die precies inhoudt? Wat de risico’s zijn voor uw organisatie? Hoe uw organisatie zich het best voorbereidt op de AVG? En vooral… waar u moet beginnen?

Als u zichzelf een van deze vragen stelt, dan kunnen wij u helpen bij het invoeren van maatregelen binnen uw organisatie om de nieuwe wet- en regelgeving na te leven en daarmee hoge boetes te voorkomen.

Bij Enforz hebben wij de kennis en capaciteit in huis om uw organisatie door te lichten op mogelijke procedurele, organisatorische en IT-security tekortkomingen. Indien noodzakelijk kunnen wij de functie van Functionaris Gegevensbescherming (FG) tijdelijk voor u invullen. De FG is een cruciale rol binnen het AVG-kader. Om goed te kunnen functioneren, moet de FG aan belangrijke kwalificaties op juridisch, IT-technisch en risicomanagement gebied voldoen.

Het bijhouden van een verwerkingsregister is een belangrijk vereiste van het AVG. Wij kunnen u een oplossing bieden in de vorm van een geautomatiseerd register dat de verantwoordelijkheden in het kader van de AVG duidelijk belegt en rapporteert.

Wij kunnen ons voorstellen dat u behoefte heeft aan een nadere uitleg van de gevolgen van het AVG voor uw organisatie. Begin 2018 organiseren wij workshops waarvoor wij u graag uitnodigen. Als u vragen heeft over het AVG of over de dienstverlening van Enforz op dit terrein, laat het ons weten, wij nemen graag contact met u op.

Executive interim management en consultancy
Enforz wordt vaak ingeschakeld als zaken onder druk staan. Het is dan logisch dat men wil dat Enforz snel, stevig en kundig intervenieert. Indien nodig zetten we gespecialiseerde projectteams in. Ook wanneer er tijdelijk een tactische of strategische sleutelpositie vacant is, zonder dat er sprake is van dringende andere problemen, kan Enforz helpen door het inzetten van ervaren individuele interim managers en consultants.

Recovery, transitie en bedrijfsopvolging in het MKB
Als een (MKB) bedrijf of instelling in zwaar weer terecht komt of een forse strategische koerswijziging is aan de orde en Enforz wordt ingeschakeld, is onze eerste prioriteit zorg te dragen voor grip op de zaak. Dat doen we door snel te schakelen met alle relevante actoren. Maar ook in een crisissituatie kijken we vooruit en leggen de basis voor een robuust, stabiel en gezond klimaat.

Verder helpt Enforz bedrijven met opvolgingsvraagstukken. Samen met de ondernemer ontwerpen we een meerjarige exit strategie en we zorgen ervoor dat de opvolging verstandig verloopt.

Enforz werkt met specialisten die veel ervaring hebben met specifieke aspecten van bedrijfsopvolging, overnames, fusies, faillissementen, surseances, financiering, private equity, e.d. Ten slotte beschikken wij over een groot netwerk aan gespecialiseerde (interim) ondernemers, die wij inzetten als ‘handen-aan-de-ploeg’, co-ondernemer of eindverantwoordelijk interim directeur.

Peter Reijns, partner
peter.reijns@enforz.nl

Hans Broekhuisen, senior consultant
hans.broekhuisen@enforz.nl